Hotline: (08) 730 80808 – (08) 629 03155

Địa chỉ:

48 Trần Quý Khoách – Phường Tân Định – Quận 1

Thời gian làm việc:

8h-20h từ thứ 2 đến chủ nhật